Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Saco anser att goda förutsättningar för FoU i ett land är av stor betydelse för att skapa tillväxt och ökat välstånd.

Publicerad: Tisdag 15 dec 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 15 dec 2020

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Att med hjälp av skatteincitament sänka kostnaderna för FoU bidrar positivt till det arbetet. Saco tillstyrker förslaget

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73