Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU (COM(2020) 682 final)

Skyddsbestämmelserna för vår partsmodell i direktivförslaget, förmår inte att avvärja både indirekta och direkta ingrepp i den svenska partsmodellen och i parternas lönebildning.

Publicerad: Onsdag 25 nov 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 25 nov 2020

Nyckelord:
Internationellt,
Arbetsmarknad

Därmed anser vi även att kommissionen med förslaget klart överskrider den kompetens EU har på löneområdet.