55 år och karensval

Åldersgränsen framstår godtycklig och innebär att en allt större grupp egenföretagare förhindras att sänka sin karenstid.

Publicerad: Torsdag 15 apr 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 15 apr 2021

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco instämmer därför med utredningens bedömning om att det är rimligt att helt slopa åldersgränsen.

Saco tillstryker därför förslaget.  

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73