En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:17)

Saco står bakom parternas överenskommelse.

Publicerad: Tisdag 14 sep 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 14 sep 2021

Nyckelord:
Arbetsrätt

Det är för Saco avgörande att alla tre delar genomförs. Om någon del bryts ut eller ändras riskeras den balans som överenskommelsen utgör.