En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

Förslagen som lämnas i utredningen berör bland annat rätten till sjukersättning, aktiviteter under tid med sjukersättning och förmåner vid rehabilitering.

Publicerad: Onsdag 22 dec 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 22 dec 2021

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Utgångspunkten för utredningen har varit att förbättra och förtydliga reglerna, vilket utredningen till stora delar har lyckats bra med. Saco tillstyrker därför förslagen.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73