Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Saco instämmer i att det finns ett behov av att stärka den ekonomiska situationen för gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning.

Publicerad: Fredag 24 sep 2021

Senast uppdaterad: Fredag 24 sep 2021

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Men det bör ske genom höjda ersättningsnivåer och inte via skattesystemet.

Saco avstyrker förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73