Genomförande av balansdirektivet (SOU 2020:81)

Utredningen går igenom hur EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörig¬vårdare ska genomföras i svensk rätt

Publicerad: Onsdag 21 apr 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 21 apr 2021

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Syftet med direktivet är att uppnå jämställdhet mellan könen rörande möjligheter på arbetsmarknaden genom att underlätta för arbetstagare som är föräldrar eller anhörigvårdare.

Svensk rätt uppfyller redan en stor del av balansdirektivets krav, men det finns områden där Saco inte anser att utredningens förslag och bedömningar är tillräckliga.