Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, S2021/02250

Saco har inget att erinra vad gäller promemorians redovisade beräkningar över ekonomiska konsekvenser av justerade åldersgränser i socialförsäkringssystemen år 2023 samt 2026.

Publicerad: Måndag 10 maj 2021

Senast uppdaterad: Måndag 10 maj 2021

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44