Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

Förslagen i promemorian innebär att lagförslagen genomförs tidigare och blir tydligare.

Publicerad: Onsdag 22 dec 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 22 dec 2021

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker förslagen.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73