Undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och rehabilitering

Att låta sjukskrivna individer avsluta sin pågående vård och rehabilitering i takt med att insatserna kan erbjudas av hälso- och sjukvården ökar möjligheterna för en hållbar återgång i arbete för individen.

Publicerad: Fredag 4 jun 2021

Senast uppdaterad: Fredag 4 jun 2021

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Det är därför viktigt att undantaget om bedömningen av arbetsförmågan i ett normalt förekommande arbete förlängs fram till slutet av 2022.

Saco tillstyrker förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73