Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet, Fi2020/05036

Publicerad: Måndag 22 feb 2021

Senast uppdaterad: Måndag 22 feb 2021

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker promemorians förslag.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44