Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27

Premorians huvudförslag gäller förändringar i lagtext som krävs för att möjliggöra informationsutbyte mellan olika aktörer.

Publicerad: Fredag 12 nov 2021

Senast uppdaterad: Fredag 12 nov 2021

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Den innehåller också en omfattande redogörelse av hur den nya arbetsmarknadspolitiska modellen ska se ut framöver och Arbetsförmedlingens förväntade roll. Saco lyfter några problem med den snabba reformeringen av arbetsmarknadspolitiken.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35