Yttrande över remiss av betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

I februari 2020 tillsatte regeringen tillsammans med samarbetspartierna en utredning för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare

Publicerad: Tisdag 4 maj 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 4 maj 2021

Nyckelord:
Integration

Saco tillstyrker flera av utredningens förslag men anser att utredningen saknar viktig perspektiv för att komma till rätta med kompetensutvisningar och stärka arbetsskyddet för arbetskraftsinvandrare.