Yttrande över SOU 2020:79 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

Saco tillstyrker att DO får rätt att utfärda föreskrifter om aktiva åtgärder, liksom de utredningsförslag som gör tillsynen mer effektiv

Publicerad: Måndag 3 maj 2021

Senast uppdaterad: Måndag 3 maj 2021

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Saco anser dock att bestämmelserna behöver vara semidispositiva, så man skapar möjligheter för kollektivavtalsreglering.  Detta är nödvändigt om man ska öka förutsättningarna för jämställda löner i praktiken.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39