Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Saco ser inte tillräckliga fördelar med det föreslagna regelverket. Ett av de största problemen är att de allmänna råden har beskurits kraftigt och att vissa av föreskrifterna snarare blivit vagare och otydligare.

Publicerad: Fredag 30 sep 2022

Senast uppdaterad: Fredag 30 sep 2022

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Dessutom är det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsombudens del fortfarande inte tydligt i regelmassan. Saco ställer sig negativt till införandet av det föreslagna regelverket.

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33