Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83)

I nu aktuell utredning föreslås att belastningsregisterkontroll ska vara obligatorisk inför antagning till vissa utbildningar samt ökade möjligheter för avskiljande av studenter från en påbörjad högskoleutbildning.

Publicerad: Måndag 7 feb 2022

Senast uppdaterad: Måndag 7 feb 2022

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Precis som utredningen skriver så är en belastningsregisterkontroll i samband med antagning till högskolan både en integritetskränkning och en viss begränsning av möjlighet till återanpassning i samhället för enskilda individer som dömts för brott. En sådan kontroll kräver således att starka skäl talar för detta.

I linje med Sacos tidigare yttrande anser vi dock att det i vissa fall och vid vissa utbildningar är befogat att göra en sådan kontroll som kan leda till att en sökande inte antas till en utbildning.

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62