Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen

Orsaken till förslaget är att det är mycket lättare att meddela föreskrifter än att ändra en lag när karensvillkoret av olika anledningar behöver justeras tillfälligt.

Publicerad: Fredag 12 aug 2022

Senast uppdaterad: Fredag 12 aug 2022

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Den senaste tidens ändringar till följd av pandemin visar att det finns ett behov av ökad flexibilitet av att kunna agera snabbare vid oförutsedda händelser. Saco tillstyrker förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73