Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom

Förslaget innebär att en sjukdom som har ådragits i arbetet och som är klassificerad som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen ska anses utgöra en arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken.

Publicerad: Onsdag 9 feb 2022

Senast uppdaterad: Onsdag 9 feb 2022

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Saco välkomnar förslaget.

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33