Remissvar – Garantitillägg i bostadstillägget, Ds 2022:3

Saco ställer sig kritisk till införandet av en ny förmån i form av garantitillägg till bostadstillägget, som Saco anser strider mot pensionssystemets grundläggande struktur och principer.

Publicerad: Fredag 11 mar 2022

Senast uppdaterad: Fredag 11 mar 2022

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Höjningar av nivåerna i pensionssystemet bör ske inom ramen för det befintliga systemet.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44