Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

De ekonomiska incitamenten och möjligheterna för den enskilde att fortsätta arbeta efter 65 års ålder är viktiga. Inte minst i ljuset av den demografiska utvecklingen som innebär en allt större påfrestning på den offentliga välfärdens finansiering.

Publicerad: Fredag 19 aug 2022

Senast uppdaterad: Fredag 19 aug 2022

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73