Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete (Fi2021/04054)

Promemorian föreslår att karenstiden om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas

Publicerad: Måndag 17 jan 2022

Senast uppdaterad: Måndag 17 jan 2022

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco stödjer det förslaget.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35