Vår Demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28)

Ett aktivt medborgarskap genom kunskapslyft för demokratin är bra, men förslagen i betänkandet utgår endast från myndigheternas demokratiuppdrag och inte hur civilsamhällets demokratiarbete stärks. Saco vill här lyfta de fackliga organisationers unika roll i samhället och bärare av demokratin.

Publicerad: Fredag 25 nov 2022

Senast uppdaterad: Fredag 25 nov 2022

Demokratiarbetet bör också ha särskilt fokus på hur man ska nå ut till medborgarna, särskilt de som står längst bort från demokratin och socioekonomiskt svaga grupperna. Skolans demokratiuppdrag är viktigt i detta avseende.

Den akademiska friheten är nödvändig för demokratins utveckling och de akademiska professionernas integritet i utövandet är viktiga aspekter av demokratin.

Kontaktpersoner

Laila Abdallah, Utredare
laila.abdallah@saco.se

08-613 48 52