Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, COM (2022) 650 final

Saco välkomnar förslagets syfte att attrahera kompetens och talang till EU, exempelvis är det bra att tredjelandsmedborgare tillåts att tillgodoräkna sig bosättningsperioder i olika medlemsstater.

Publicerad: Tisdag 30 aug 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 30 aug 2022

Nyckelord:
Integration

Förslaget att korta handläggningstiderna är också positivt men det förutsätter att Migrationsverket ges tillräckliga resurser.

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62