En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner Diarienummer: Fi 2023/00559

EU-länderna fattade 2022 beslut om en harmoniserad bolagsskatt för stora företag.

Publicerad: Tisdag 16 maj 2023

Senast uppdaterad: Tisdag 16 maj 2023

Nyckelord:
EU

Saco stället sig positivt till det svenska förslaget till lag men vill att förslaget ska omfatta fler företag och efterlyser också mer transparens i skattefrågor. 

Kontaktpersoner

Jenny Grensman, Utredare med EU-inriktning
jenny.grensman@saco.se

08-613 48 51