En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

Sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 finns ingen samlad statistik över hushållens tillgångar och skulder.

Publicerad: Fredag 21 apr 2023

Senast uppdaterad: Fredag 21 apr 2023

Nyckelord:
Samhällsekonomi

För att bl a förbättra Riksbankens underlag inför penningpolitiska beslut och Finansinspektionens makrotillsyn föreslås att sådan statistik byggs upp.