Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29)

Förslaget svarar mot parternas överenskommelse för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Publicerad: Torsdag 16 mar 2023

Senast uppdaterad: Torsdag 16 mar 2023

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco står bakom parternas överenskommelse.

Kontaktpersoner

Hedvig Modin, Utredare, utbildningsfrågor
hedvig.modin@saco.se

08-613 48 74