Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd, om beviljning av studiemedel och om beviljning av studiestartsstöd

Saco tillstyrker förslagen och påtalar vikten av att CSN tillämpar regelverket för omställningsstudiestödet i enlighet med intentionerna i förarbeten och proposition.

Publicerad: Tisdag 9 maj 2023

Senast uppdaterad: Tisdag 9 maj 2023

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Kontaktpersoner

Hedvig Modin, Utredare, utbildningsfrågor
hedvig.modin@saco.se

08-613 48 74