Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Goda förutsättningar för FoU i ett land är av stor betydelse för att skapa tillväxt och ökat välstånd. Att med hjälp av skatteincitament sänka kostnaderna för FoU är en viktig del i det arbetet.

Publicerad: Onsdag 1 feb 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 1 feb 2023

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73