Remissvar Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Saco avstyrker promemorians förslag om ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare.

Publicerad: Torsdag 15 jun 2023

Senast uppdaterad: Torsdag 15 jun 2023

Nyckelord:
Integration

Förslaget riskerar att bli ett slag i luften.

Kontaktpersoner

Maria Rasmussen, Utredare Arbetsrätt
maria.rasmussen@saco.se

08-613 48 72