Reviderade föreskrifter om lämnande av uppgifter om studerande och studieresultat för utbildningar inom yrkeshögskolan

Saco tillstryker de ändringar som föreslås, då de innebär förtydliganden som underlättar för utbildningsanordnare att lämna uppgifter till Myndigheten för yrkeshögskolan

Publicerad: Måndag 21 aug 2023

Senast uppdaterad: Måndag 21 aug 2023

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Kontaktpersoner

Hedvig Modin, Utredare, utbildningsfrågor
hedvig.modin@saco.se

08-613 48 74