Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (U2020/03053/UH)

Saco tillstyrker att det i högskolelagen slås fast en allmän princip om att den akademiska friheten ska främjas och värnas i högskolans verksamhet.

Publicerad: Tisdag 1 sep 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 1 sep 2020

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser inte att promemorians förslag medför några förändringar såvida det inte följs av resurser för att högskolan ska genomföra ytterligare satsningar på nya utbildningar.

Kontaktpersoner

Ana Andric, Utredare
ana.andric@saco.se

08-613 48 26