Behörighetsgivande högskoleintroducerande utbildningar

Saco tillstyrker i huvudsak promemorians förslag men ställer sig tveksam till förslaget att ta bort kravet på att det ska råda brist på behöriga sökande till högskoleutbildning för att anordna basårsutbildning.

Publicerad: Fredag 20 jul 2018

Senast uppdaterad: Fredag 20 jul 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Kontaktpersoner

Ana Andric, Utredare
ana.andric@saco.se

08-613 48 26