Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

Saco anser att lagrådsremissen i flera viktiga avseenden är bättre än de förslag som utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtalsvillkor presenterade (SOU 2015:78).

Publicerad: Måndag 21 mar 2016

Senast uppdaterad: Måndag 21 mar 2016

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco välkomnar särskilt att regeringen föreslår att det ska vara obligatoriskt att vid upphandling ställa krav på  försäkringar och avsättningar till tjänstepension, när det bedöms behövligt.

Kontaktpersoner

Lena Maier Söderberg, Chefsjurist
lena.maier.soderberg@saco.se

08-613 48 23