Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)

Saco välkomnar en förstärkning och komplettering av anmälningsskyldigheten vid utstationering, i syfte att få till stånd ett mer rättvisande register över utstationeringar i Sverige.

Publicerad: Måndag 2 okt 2017

Senast uppdaterad: Måndag 2 okt 2017

Nyckelord:
Arbetsrätt

Kontaktpersoner

Lena Maier Söderberg, Chefsjurist
lena.maier.soderberg@saco.se

08-613 48 23