Yttrande över förordningen om statsbidrag för utveckling av branschvalidering

Saco avstyrker regeringens förslag till förordning om statsbidrag för utveckling av kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering.

Publicerad: Tisdag 28 apr 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 28 apr 2020

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco anser inte att det går att avgöra om förslaget är utformat så att lagen eller statsbidraget kan antagas tillgodose det syfte som anges.

Kontaktpersoner

Ana Andric, Utredare
ana.andric@saco.se

08-613 48 26