Yttrande över förslag om kompetensinsatser vid korttidsarbete

Saco tillstyrker regeringens förslag men vill betona att förslagen måste ses i ett längre och bredare perspektiv.

Publicerad: Onsdag 1 jul 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 1 jul 2020

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Satsningen förutsätter andra satsningar som bl.a. ökar arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling och främjar ett system för livslångt lärande.

Kontaktpersoner

Ana Andric, Utredare
ana.andric@saco.se

08-613 48 26