Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 338 träffar.

Exitbeskattning för fysiska personer: Beskattning av orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige

Måndag 5 mar 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Skatteverket föreslår i sin promemoria att den så kallade tioårsregeln i inkomstskattelagen avskaffas och ersätts med bestämmelser om en så kallad utflyttningsbeskattning.

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen, del 1 (SOU 2017:101)

Onsdag 28 feb 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco tillstyrker förslagen om att införa reserverade dagar på grundnivån samt att sambo likställs med förälder utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn.

Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd, Ds 2017:64

Tisdag 20 feb 2018
Ämnen Integration

Remissvar En rörlig arbetskraft en viktig för ett kunskaps- och innovationsintensivt land.

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Måndag 19 feb 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har lämna synpunkter på regeringens promemoria – Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem, Fi2017/04798/FPM. Saco välkomnar att åtgärder vidtas för att säkerställa tydligare krav och skapa bättre kontroll över Premiepensionssystemets fondtorg.

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59)

Måndag 19 feb 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslagen syftar till att förenkla för föräldrar samt att göra Försäkringskassans administration mer kostnadseffektiv.

Studiemedel vid utlandsstudier för långsiktigt och hållbart system (U2017/04843/GV)

Fredag 2 feb 2018
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Studiemedel vid utlandsstudier för långsiktigt och hållbart system (U2017/04843/GV).

Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Onsdag 24 jan 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Idag är försäkringsskyddet vid föräldraledighet och sjukdom svagt under företagets uppbyggnadsskede bland egenföretagare som valt att starta verksamheten i aktiebolagsform.

En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

Måndag 15 jan 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar För att stärka den ekonomiska tryggheten för arbetslösa föreslås i promemorian att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex.

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Onsdag 6 dec 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Promemorian föreslår att det ska bli möjligt att läsa in grundläggande högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram, men att en yrkeselev ska kunna välja bort behörigheten.

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Fredag 1 dec 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco är positiv till att återinföra skattereduktion för fackföreningsavgift och tillstryker förslaget i alla dess delar.

EU-kommissionens förslag om upprättande av ram för granskning av utländska direktinvesteringar

Tisdag 28 nov 2017
Ämnen Internationellt

Remissvar EU-kommissionens förslag om att upprätta en ram för granskning av utländska direktinvesteringar välkomnas av Saco.

Slopad skattefrihet för förmån av hälso-och sjukvård

Onsdag 22 nov 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslagen i promemorian är missriktade och antyder att syftet i första hand är riktat mot att begränsa spridningen av sjukvårdsförsäkringar vars premie betalas av förmånstagarens arbetsgivare.

En effektivare flytträtt för pensionssparare

Torsdag 16 nov 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco välkomnar de förändringar i inkomstskattelagen som promemorian föreslår och som tydliggör att det är möjligt att flytta och slå samman flera försäkringar av samma slag till en försäkring, och då också till en befintlig försäkring.

Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande

Måndag 13 nov 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslaget som lämnas av arbetsgruppen innebär att nuvarande SGI-skydd utvidgas till att även omfatta studerande som inte får studiemedel.

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Fredag 10 nov 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco delar Integritetskommitténs uppfattning om att skyddet av den personliga integriteten ska stärkas.

Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna

Torsdag 26 okt 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Regeringen föreslår i en promemoria ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonden.

Brett deltagande i högskoleutbildning

Tisdag 24 okt 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Regeringen föreslår i promemorian en ändring i högskolelagen. Förslaget är att den nuvarande formuleringen ska ändras till att högskolorna ska främja ett brett deltagande i högskoleutbildningen.

Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Måndag 9 okt 2017
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco är positiva till ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Fredag 6 okt 2017
Ämnen Integration

Remissvar Saco håller med om att det är viktigt att praxis rörande återkallande av arbetstillstånd ändras skyndsamt och är positiv till att denna viktiga fråga lyfts av Allianspartierna i form av en riksdagsmotion i syfte att påskynda processen för att rätta till uppenbara skevheter i tillämpningen av lagen.

Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)

Måndag 2 okt 2017
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco välkomnar en förstärkning och komplettering av anmälningsskyldigheten vid utstationering, i syfte att få till stånd ett mer rättvisande register över utstationeringar i Sverige.