Att välja utbildning – är det en jämställdhetsfråga?

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det är resultatet av flera viktiga vägval som vi har gjort tillsammans, igår och idag.

Idag väljer fler än var tredje kvinnlig gymnasieelev att läsa på högskolan, men bara var tredje man. Högre utbildning är viktigt för demokratin och samhällsklimatet. Vad betyder dessa könsbundna utbildningsval för vårt samhälle på lite längre sikt?

När män väljer högskolan, väljer de bort viktiga välfärdsyrken. På utbildningar för vård, skola och omsorg finns nämligen nästan enbart kvinnor, medan män är i majoritet inom teknik och matematik. Könsbundna utbildningsval underblåser på så vis också ekonomiska skillnader mellan könen.

Sverige har en kraftigt könssegregerad arbetsmarknad. Problemet börjar tidigare, men högskolevalet understödjer en fortsatt ojämlikhet mellan män och kvinnor. Därför kan vi inte bortse från hur detta till synes fria val skapar ett samhälle som många inte vill ha.

Hur kan vi göra högskolevalet friare?

Medverkare:
Göran Arrius, Ordförande, Saco
Emelie Lilliefeldt, Utredare inom forsknings- och utbildningspolitik, Saco
Mats Ericsson, ordförande SULF, Sveriges universitetslärarförbund
Anki Elken, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet

Publicerad: måndag 01 juli 2013

Nyckelord:
Jämställdhet,
Utbildning & forskning

Fler videos

Sortera på:
Datum
Popularitet

Visar totalt 78 träffar.