Sacosoffan: Låt proffsen vara proffs – eller hur ska offentlig sektor styras?

Mycket kritik har riktats mot hur offentlig sektor har styrts. New Public Management, att leda offentliga verksamheter på ett liknande sätt som den privata marknaden, verkar inte fungera. Men är lösningen att leda med tillit? Vad innebär det egentligen? Och har cheferna rätt förutsättningar för att klara av det? Detta och mer pratar vi om på denna Sacosoffa.

Vi har bjudit in till ett samtal mellan Laura Hartman, Nationalekonom och Tillitsdelegationens ordförande och Ove Andersson, Specialist i allmänmedicin på Akademiska sjukhuset och Vice ordförande Sveriges läkarförbund.

Samtalsledare är Hanna Broberg, Chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Hur ser problemen med styrning och ledning ut i offentlig sektor och vilka konkreta konsekvenser får det för anställda och patienter, elever med flera?
  • Vad innebär att leda med tillit? Är det lösningen på problemen i offentlig sektor?
  • Låt proffsen vara proffs låter bra – men hur styr man akademiker inom offentlig sektor utan att inkräkta på professionerna?
  • Lyhörda, aktiva och närvarande chefer krävs - har cheferna rätt förutsättningar och stöd att klara av det?

Publicerad: fredag 25 januari 2019

Senast uppdaterad: fredag 25 januari 2019

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Chef

Fler videos

Sortera på:
Datum
Popularitet

Visar totalt 78 träffar.