Skyddsombudens dag 2017

Ett seminarium om digital arbetsmiljö med bland annat professor Jan Gulliksen.

Den 25 oktober firar vi Skyddsombudens dag. Det gör vi för att vi vill uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag.

Vi välkomnar alla skyddsombud och andra som är intresserade av arbetslivsfrågor till ett aktuellt seminarium om digital arbetsmiljö. Vi tar upp IT och digitalisering som en arbetsmiljöfråga, bland annat med hjälp av professor Jan Gulliksen. Tankar kring risker och möjligheter med digitaliseringen ur ett arbetsmiljöperspektiv, samt skyddsombudets och fackets roll.

Program

13.30   Välkommen
Karin Fristedt, Arbetsmiljöutredare, Saco
13.35    Digital Arbetsmiljö
Jan Gulliksen, Professor i Människa-datorinteraktion , Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm
14.25    Kaffepaus
14.45   Bristande inflytande kostar miljoner 
Den digitala arbetsmiljön för DIKs medlemmar. Lisa Gemmel, utredare, DIK
15.10   

IT-skyddsrond och checklistor – arbeta med den digitala arbetsmiljön
Helena Kvarnsell, utredare, Lärarnas Riksförbund

15.35    Avslut

Publicerad: tisdag 24 oktober 2017

Senast uppdaterad: onsdag 25 oktober 2017

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Fler videos