Tre konkreta vägar till en starkare koppling mellan högskola och arbetsmarknad.

För att den högre utbildningen ska bidra till samhällets kompetensförsörjning behövs en tät kontakt mellan högskolan och arbetsmarknaden.

En undermålig arbetsanknytning drabbar dem som saknar kontakter och andra vägar till jobb, samtidigt som dåligt matchade akademiker riskerar att tränga undan andra grupper från okvalificerade yrken. Arbetsgivare får svårare att rekrytera.

Diskussionen om arbetsanknytning behöver konkretiseras och nyanseras. Alltför ofta är den abstrakt, med vaga uppmaningar om att "utveckla formerna för samverkan". De konkreta förslag som hörs handlar mest om obligatoriska praktikterminer.

Vi presenterar därför tre konkreta förslag för en starkare koppling mellan högre utbildning och arbetsmarknad. De kommer därefter att kommenteras av representanter från politiken, högskolesektorn och näringslivet.

Deltar gör:
Johannes Danielsson, ordförande, Saco Studentråd
Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
Kristina Persdotter, rådgivare till partiledningen, Socialdemokraterna
Patrick Krassén, policyanalytiker, Svenskt Näringsliv

Arrangör: Saco Studentråd

Publicerad: tisdag 01 juli 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Fler videos

Sortera på:
Datum
Popularitet

Visar totalt 78 träffar.