Vad får en akademiker kosta?

Kunskap är grunden för Sveriges konkurrenskraft och framtidens välfärd. Alla politiska partier är överens om att en god utbildning är en investering för såväl samhället som individen. Sverige som kunskapsland behöver idag och på sikt fler akademiker inom en rad områden.

Sacos utredare har räknat på vad det kostar att utbilda en svensk akademiker. För en akademiker med utländsk utbildning har Sverige inte motsvarande utbildningskostnader. Trots det är Sveriges satsningar på att anpassa en invandrad akademikers kompetens både små och kortsiktiga.

Varje år kommer tusentals välutbildade personer till Sverige. Men många får sitta på avbytarbänken eller jobba under sin förmåga . Förutom de negativa konsekvenserna för dessa individer är det ett samhällsekonomiskt resursslöseri att inte ta tillvara denna kompetens fullt ut. I mötet mellan integrationspolitiken och utbildningspolitiken uttrycks kunskapslandets visioner ibland i ord men sällan i siffror. Vad avgör egentligen vad en akademiker får kosta?

Deltagare: Ylva Johansson (s), Olof Åslund, GD IFAU, Per Fagrell, Teknikföretagen, Ingela Gardner Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting, Hanif Bali (m), Josefin Edström Saco

Moderator: Karin Torasdotter, Arenagruppen

Arrangör: Saco

Publicerad: tisdag 01 juli 2014

Nyckelord:
Integration,
Utbildning & forskning

Fler videos

Sortera på:
Datum
Popularitet

Visar totalt 73 träffar.