Göran Arrius: Jag blev en bättre medarbetare när jag kom ut.

Sacos ordförande Göran Arrius trotsade alla fördomar och kom ut som öppet homosexuell på jobbet. Det gjorde honom till en bättre medarbetare då halvsanningarna om hans privatliv äntligen inte behövdes sägas längre.

Saco har undersökt om yrkesverksamma akademiker utsätt för trakasserier. Trots att det är 2019 uppger 40 procent att det är problematiskt för någon att öppet gå ut som homosexuell på sin arbetsplats.

” Det är väldigt tråkigt att nästan hälften inte tycker att det känns ok att vara öppen med sin sexuella läggning på arbetsplatsen. Det är viktigt att agera om man märker att det finns en jargong på arbetsplatsen som förhindrar att man kan vara sig själv. Som facklig företrädare har man ett extra ansvar precis som chefen att agera om så behövs.

Publicerad: tisdag 10 september 2019

Senast uppdaterad: tisdag 10 september 2019

Fler videos