Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Din partner på jobbet

Den här foldern är en kort introduktion kring hur vi kan arbeta med hbtq-frågor på arbetsplatsen och tar upp arbetsmiljö, diskriminering, trakasserier och chefens roll.

Att arbeta med ett tydligt hbtq-perspektiv ställer krav på alla som är en del av arbetsplatsen. Hbtq-frågor är fackliga frågor.

Saco och förbunden arbetar för ett samhälle där allas kunskap och kompetens tas tillvara och där ingen ska bli diskriminerad eller särbehandlad på grund av sin sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Vår grundsyn är att utbildning ska löna sig och att arbetsmarknaden är en plats där olika kompetenser skall trängas och komplettera varandra. Därför blir hbtq-frågorna viktiga frågor att driva för Saco och Sacos förbund.

 

Publicerad: 2018-02-08

Senast uppdaterad: 2019-03-22

Dela sidan