Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Ramavtal om aktivt åldrande

De europeiska arbetsmarknadsparterna, BusinessEurope, UEAPME, CEEP och EFS (och samarbetskommittén EUROCADRES/CEC) har förhandlat fram ett självständigt ramavtal om aktivt åldrande med ett generationsövergripande perspektiv för att möta de utmaningar som följer av demografisk förändring. Avtalet redogör för verktyg och åtgärder att övervägas av arbetsmarknadens parter och/eller HR-chefer.

Åtgärderna ska syfta till att stärka möjligheten för arbetstagare i alla åldrar att stanna kvar på arbetsmarknaden samt förbli vid god hälsa och aktiva fram till pensionsåldern, samt stärka en kultur på alla arbetsplatser präglad av ansvarstagande, engagemang, respekt och värdighet, där arbetstagarna anses vara lika mycket värda oavsett ålder.

Kontaktperson

Publicerad: 2019-09-20

Senast uppdaterad: 2019-09-20

Ämne:
Arbetsmiljö
Dela sidan