Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Saco om LAS

I det arbetsmarknadsläge som vi nu befinner oss i, kan vi vara tacksamma för den svenska modellen. Tack vare parterna finns nu en långsiktig överenskommelse om spelreglerna på arbetsmarknaden som vilar på bred grund. Därmed kan LAS-utredningens förslag skrotas, vilket Saco kämpat för länge. Förslaget hade inneburit en ensidig försämring av arbetsrätten som hade drivits igenom på politisk väg utan parterna.

För att spela upp videon måste du godkänna kakor.
Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg förklarar hur LAS fungerar.

LAS är en flexibel lag där kompetens spelar en stor roll och där fack och arbetsgivare kommer överens om turordningen vid neddragningar. Det är avgörande att det finns en arbetsrätt som skapar trygghet för arbetstagarna och erbjuder ett skydd mot godtycke. 

Svenska modellen fungerar

Efter drygt tio års högkonjunktur är vi nu inne en ny arbetsmarknadssituation. Den kommer att präglas av helt andra problem än att det är för svårt att säga upp personal. Tack vare parterna finns nu en långsiktig överenskommelse om spelreglerna på arbetsmarknaden som vilar på bred grund. 

Överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv har också Kommunal och IF Metall anslutit sig till. Läs mer här.

Saco anser att när regeringen nu går vidare med förändringar i spelreglerna på arbetsmarknaden, ska förändringarna göras med överenskommelsen som grund.  Läs mer här.

LAS-utredningens förslag

Den 1 juni presenterades LAS-utredningens förslag. Saco anser att utredningen aldrig borde ha tillsatts.

Förslagen från utredningen uppfyller inte heller det uppdrag de har fått. Förslaget river fullständigt ner balansen på arbetsmarknaden och riskerar att leda till otrygga, tysta och rädda arbetsplatser.

Den 26 oktober 2020 skickade Saco in sitt remissvar på utredningen. Vi avstrykte utredningens förslag.  Läs mer här.

Ett tryggt arbetsliv för alla

Många blir sjuka av sina jobb, till exempel på grund av stress. Vad vi behöver göra är att skapa förutsättningar för ett tryggt, hållbart och längre arbetsliv – inte göra det enklare att säga upp. Vi vill ha en arbetsmarknad där alla kan få plats, i alla skeden av livet; unga, invandrare, äldre, föräldrar, gravida.

Flexicurity - dyr modell utan bättre resultat

Saco har undersökt påståendet att en flexicuritymodell skulle vara det mest effektiva sätt att öka sysselsättningen i grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det stämmer inte. Läs rapporten här.

Kompetensutveckling

För att möjliggöra ett långt och tryggt arbetsliv för den anställda och säkra tillgången till kompetens, behövs satsningar på kompetensutveckling samt ett systematiskt arbete med kompetenskartläggning och utbildning.

 

Publicerad: 2019-09-17

Senast uppdaterad: 2021-09-14

Ämne:
Arbetsrätt
Dela sidan