Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Sju vanliga myter om LAS

Det finns många myter om LAS. Sanningen är att lagen är flexibel och har utvecklats i takt med arbetsmarknaden. Politiska beslut ska fattas utifrån fakta, inte myter. Kunskapen om hur LAS fungerar i praktiken måste öka.

För att spela upp videon måste du godkänna kakor.

1. Det är bara anställningsår som räknas. LAS = sist in - först ut

Fel. LAS har tre principer: kompetens, anställningstid och ålder. I den faktiska tillämpningen av LAS har kompetens fått större och större betydelse, samtidigt som lång anställningstid inte är någon garanti för trygghet i arbetslivet. Därför är det viktigt att satsa på kompetensutveckling under hela arbetslivet.

2. LAS gör att företag tappar kompetenta medarbetare

Fel. Arbetsgivaren har stora möjligheter att definiera vilken kompetens som behövs på företaget och i framtida verksamhet. I Sverige samarbetar ofta fack och arbetsgivare med företagets bästa för ögonen. Arbetsgivaren kan också erbjuda ekonomisk ersättning till dem som frivilligt slutar och slipper då hamna i en turordningsförhandling.

3. LAS är en gammal och stelbent kvarleva från 80-talet

Det stämmer att LAS kom till 1982, men det är en flexibel lag som har utvecklats i takt med att arbetsmarknaden har förändrats. Dessutom går det att skriva kollektivavtal som ersätter eller kompletterar LAS och anpassas till enskilda branscher och företag.

4. Anställningsskyddet ger inlåsningseffekter och ett ineffektivt arbetsliv

Delvis felaktigt. Det finns inlåsningseffekter på svensk arbetsmarknad, men de kan till stor del bero på uppfattningen om att antal anställningsår i sig ger trygghet. Forskning visar också att trygghet på jobbet är positivt för hälsa och produktivitet.

5. Det är omöjligt att bli av med anställda som missköter sig

Fel. När något allvarligt misskött sig på jobbet gäller särskilda regler för uppsägning av personliga skäl. Tyvärr händer det att mindre seriösa arbetsgivare i stället använder arbetsbrist som skäl för att bli av med enskilda personer.

6. LAS gör att företag inte vågar anställa, konsekvenserna och kostnaderna att göra fel är för stora

Verkligen inte hela sanningen! Inom LAS finns ett antal möjligheter till vikariat, provanställning och allmän visstidsanställning i upp till två år. Det kan ses som en rimlig tid att pröva en medarbetare. Det kan också vara bra att känna till att småföretag alltid får undanta två personer från turordningsreglerna.

7. Anställningsskyddet i Sverige är extremt starkt

Fel. Sanningen är att Sverige ligger ungefär på medel i OECD:s mätningar av länders anställningstrygghet, lite beroende på hur man mäter.

Publicerad: 2018-01-25

Senast uppdaterad: 2021-07-01

Dela sidan