Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

En forskningspolitik för tillväxt och demokrati

Forskning och utbildning är viktiga hörnstenar för kunskapsutvecklingen, en god innovationskraft och tillväxt samt en hållbar samhällsutveckling med en stark demokrati. En långsiktig utbildnings- och forskningspolitik där den akademiska friheten värnas är avgörande för att Sverige ska kunna vara en stark kunskapsnation med en god internationell konkurrenskraft. Detta är Sacos utgångspunkt i sitt inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2024.

Saco vill se en långsiktig och sammanhållen utbildnings- och forskningspolitik med ökade resurser och goda förutsättningar för lärare och forskare att verka inom svensk forskning och innovation. Flera avgörande insatser krävs för att stärka forskningens organisering och finansiering samt att värna den akademiska friheten för att regeringen ska säkerställa Sverige som en slagkraftig kunskapsnation. Därför är den här propositionen en av de viktigaste som regeringen lägger fram nästa år.

Sacos fem prioriteringar inför kommande forskningsproposition:

  1. Akademisk frihet är avgörande för demokratiska samhällen och därför måste lärosätenas autonomi värnas, även i tider av säkerhetspolitiska utmaningar.

  2. En sammanhållen utbildnings- och forskningspolitik skapar goda förutsättningar för kvalitet i utbildning och forskning, och gynnar kompetensförsörjningen.

  3. En långsiktigt hållbar forskningspolitik med höjda basanslag till lärosätena skapar trygga villkor för forskningen och höjer kvaliteten.

  4. Trygga anställningar och en god arbetsmiljö för forskare krävs för en robust forskning och för att attrahera nya generationer forskare.

  5. God samverkan mellan forskning och omgivande samhälle behöver stärkas genom ökade resurser till samverkanstöd och en utbyggd forskningskommunikation. 

Läs mer i Sacos inspel samt i bifogade inspel från Sacos medlemsförbund som har stor kunskap om forskningssystemet och forskarnas villkor.

Publicerad: 2023-10-31

Senast uppdaterad: 2023-11-01

Ämne:
Demokrati,
Forskning,
Internationellt
Dela artikeln