Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Fem anledningar för arbetsgivare att teckna kollektivavtal

Just nu driver flera fackförbund förhandlingar och strejker för kollektivavtal. Kollektivavtal på arbetsplatsen innebär inflytande och trygghet för medarbetarna. Det utgör en grundbult i den svenska modellen. Nedan listar vi fem anledningar till att arbetsgivare bör teckna kollektivavtal.

1. Allt i samma paket!
Kollektivavtalen löser många komplicerade frågor i ett paket. Det underlättar för både anställda och arbetsgivare. Det som oftast ingår är tjänstepension, arbetstid, semester, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom, försäkringar, medbestämmande med mera.

2. Inflytandet är reglerat
Utan kollektivavtal finns det många situationer där man som anställd inte har något inflytande över vad som händer på arbetsplatsen. Med kollektivavtal finns det reglerat hur arbetsgivaren ska informera och förhandla med de anställdas representanter. Att inflytandet är reglerat är också bra för arbetsgivaren, då ramarna redan är definierade och man slipper uppfinna hjulet själv.

3. Kollektivavtalen är skräddarsydda
Kollektivavtalet kan anpassas för olika branscher, yrken och arbetsplatser. Behoven ser olika ut på olika arbetsplatser när det gäller till exempel arbetstider och ersättningar eller kompetensutveckling. Det är omöjligt att göra med lagstiftning, som blir ett mycket trubbigare verktyg för alla

4. Det blir mindre bråk
Kollektivavtalen skapar stabilitet på arbetsmarknaden och ger färre konflikter. Under avtalstiden gäller så kallad fredsplikt, då får man inte vidta några stridsåtgärder (till exempel strejk och lockout). Jämfört med andra länder är det ovanligt få konflikter på den svenska arbetsmarknaden. Det gagnar alla – inte minst företagen.

5. Trygga medarbetare levererar
Medarbetare som känner sig trygga har en tendens att prestera bättre eftersom de inte är begränsade av rädsla eller osäkerhet. De vågar ta initiativ och ansvar för att nå sina mål. Det är förstås bra i sig för medarbetarna själva, men det gagnar också arbetsgivaren.

Publicerad: 2023-11-01

Senast uppdaterad: 2024-01-22

Ämne:
Arbetsmarknad
Dela sidan