Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Stärk Europas demokrati och konkurrenskraft!

Sacos prioriteringar inför EU-valet 2024

EU startade en gång som ett sätt att säkra freden i Europa. I över 60 år har EU lyckats lösa intressemotsättningar mellan demokratiska nationer på fredlig väg.

2024 har vi återigen krig i Europa och EU-samarbetet har blivit en avgörande faktor för fred och säkerhet.

Samarbetet inom EU är det bästa sättet att lösa gemensamma utmaningar som sysselsättningen och återhämtningen efter pandemin samt den gröna omställningen. EU-samarbetet stärker också Europas konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

Stärk demokrati, fred och säkerhet

Demokrati och grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter är ingen självklarhet längre. EU-samarbetet har en viktig roll för att ställa krav att alla medlemsländer följer rättstatsprinciperna och demokratiska fri- och rättigheter. En fredsduva i ring av stjärnor

Stärk EU:s konkurrenskraft genom grön omställning

Den europeiska arbetsmarknaden ska kunna konkurrera internationellt. Ett ökat samarbete krävs för att stärka konkurrenskraften genom forskning, grön omställning och kompetensutveckling.

En ikon som beksriver miljöproblem inuti i en ring av stjärnor

Gå och rösta

Det är ett demokratiskt problem att EU-politiken diskuteras relativt lite i Sverige och att valdeltagandet är lågt. Svensk politik påverkas i allt högre grad av EU. Ett högre valdeltagande skulle därför stärka demokratin på båda håll.

En valurna inuti i en ring av stjärnor
Publicerad: 2024-02-01

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Ämne:
Demokrati,
EU
Dela sidan